Yazarkasa Fişleri Gider Yazılır mı?

<< < (4/11) > >>

o_akman:
aynı işlemi bende uyguluyorum özellikle akaryakıt istasyonlarından gelen ÖKC fişlerinde.Tek tek işlemek uzun zaman alıyor.Açıklamasında x adet ÖKC fişi olarak yazarsanız sanırım bi sorun çıkmaz.Kolay gelsin...

eskarpin:
teşekkürler Sayın Akman da aklımda hala soru işareti var bir türlü kurtulamadım bu konudan ,,, nerden çıkartılar bu yazar kasa fişlerini anlamadım,,,,,,

ahmet:
sayın ömür akman,

petrol filerini yada perakende satış filerini toplayarak x adet ökc fişi diye yazamazsınız. vuk 216 - 217 -218 -219 naddeleri okumanızı tavsiye ederim.

muameleleri fazla olan işletmer evraklarını primanota denen listelere kaydetme suretiyle kayıtlarınıda bu listelerden yararlanarak yapabilir. bununla ilgili vuk taki açıklama aşagıda. ayrıca ttk mad 70 günlük yevmiye defterinde bulunması gereken bilgilerde dikkat ederseniz. kayıt yapılan belgenin tarihi, numarası,türünün yazılması gerekiyor.


I - Yevmiye :
  TTK   Madde 70 - Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muameleleri
vesikalardan çıkararak tarih sırasiyle ve «madde» halinde tertipli
olarak yazmaya mahsus defterdir.
     Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi
şarttır:
     1. Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi
değildir.);
     2. Tarih;
     3. Borçlu hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde nihai
yardımcı hesabın isminin tasrihi şarttır.);
     4. Alacaklı hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde nihai
yardımcı hesabın isminin tasrihi şarttır.);
     5. Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenler, izahat sütununda
gösterilmek şarttır.);
     6. Her kaydın dayandığı vesikaların nevi ve varsa tarih ve
numaraları.

örnek.

12/01/2007 457 NOLU ÖKC FİŞİ BAKIRLAR PETROL LTD. ŞTİ.

Vergi Usul Kanununun 13. maddesindeki mücbir sebepler dışındaki mazeret sebep gösterilmiş olsa dahi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi söz konusu değildir. Öte yandan kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde muamelelerin bunlara işlenmesi deftere işlenme hükmünde kabul edilmiştir. Fakat bu takdirde muamelelerin esas defterlere 45 gün içinde intikal ettirilmesi şarttır.

Bu imkan daha ziyade büyük işletmeler banka, sigorta şirketleri ve bunlara benzeyen mükellefler için kabul edilmiştir. Çünkü bu gibi işletmelerde muhasebe fişi primanota ve bordro gibi vesikalar ve yetkili amirlerin imza veya parafını taşıması itibariyle de mazbut yani değişmez hiç değilse zor değişebilir belgelerdir (VUK 219).

Yoksa herhangi küçük bir işletmenin çeşitli isimlerde kullandığı fiş ve bordrolar, bu yönden geçerli değildir. Özellikle şahıs teşebbüslerinde bu tür vesikaların her zaman değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi olanağı kolaydır. Kanun koyucu defterlerin tasdikini istemekle onların değişmezliğini sağlamış yine değiştirilmesi hayli güç olan bazı belgelere de belli bir süre için (en fazla kır beş gün) itibar etmiştir. Fakat bu nitelikte bulunmayan fiş ve sair belgelere aynı itibarı göstermek mümkün değildir. Kanunun hükmünün bu yönden anlaşılması gerekmektedir.

o_akman:
Ahmet Bey;

Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.Fakat işlemlerin bu şekilde kayda alınacağını ben biliyorum.Yoru mu yazan da ben değilim.Sağolsun arkadaşım kendi yorumunu benim adıma göndermiş.Yine de sağolun.İyi çalışmalar.

serart27021985:
Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan(560 Ytl) mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesine göre

işlenebilir.

hüseyin ertuğrul

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa