Şüpheli Alacaklar Muhasebe İşlemi

<< < (2/10) > >>

husra:
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARDA BEN KARŞI TARAFTAN BEDELİ TAHSİL EDEMEDİĞİM ZAMAN BU HESABI KULLANMADA BELİRLİ BİR LİMİT SÖZ KONUSU MUDUR?...

Gökhan Alnargun:
Şüpheli hale düşmüş bir alacak şüpheli hale düştüğü dönemin son gününde envanter işlemleri yapılırken zarara intikal ettirilmesi gerekmektedir

Şevki Özen:
Şüpheli alacaklarda herhangi bir limit söz konusu değildir.

Şüpheli alacağın şüpheli hale geldiğini ispat etmek zorundasınız. Yazı veya başka bir surette istediğiniz (Noter kanalı vs yöntemlerle) Dava açmaya değmeyecek kadar küçük. (Benim burdan anladığım yargı masraflarından küçük veya eşit) alacaklarınız için karşılık ayırabilirsiniz. Alacağı kapatmadan karşılık ayırmaktan bahsetmekteyim .

Dava açmaya değecek kadar büyük alacaklar için şüpheli hale düştüğünün ispatı ise başlatılmış icra başvurusu mahkeme başvuruları kanıt gösterilebilir.

Mahkeme kararlarında alacağınız tespit edilmiş olmasına rağmen alacağınız imkansız hale gelebilir. Adamın ortadan toz olması gibi. Bu durumda da Acz vesikası ile alacağı tamamen silebilir gider yazabilirsiniz . Ancak benim tavsiyem alacaklarınızın hiç bir zaman kapatılmaması şüpheli ve acz vesikalı bile olsa sadece karşılık ayırarak bilançoda yer almaya devam etmesi yönündedir.

Saygılarımla.

Şevki Özen:
http://www.muhasebe-online.com/forum/index.php?topic=1051.msg4918;topicseen#msg4918

Konusunun Devamı

Çek tutarı : 4.000

Müşterinden alış kaydı.

101.01 alınan çekler(portföy) 4.000

                  120 alıcılar.(müşteri)              4.000

101.01 alınan çekler(portföy) 4.000

                101.20 alınan çekler (tahsile verilen çekler ) 4.000

TAHSİL DURUMU

102 Bankalar 3000
                        101.20alınan çekler (tahile verilen çekler) 3.000

Kalan kısım için ise
120.01 (müşteri)     1.000

                                101.20 alınan çekler (tahile verilen çekler)  1.000


Müşteri artık sizin için kötü biri olmuştur:)

ben olsam bu kötü adamı....

128.01 (çeki karşılıksız çıkan hain adam)  1000

                            120.01 (çeki karşılıksız çıkmayacak sanmıştık iyi adamdı)   1000

şüpheli ticari alacaklarda takip eder. şüpheli senetli alacaklar bölümünde takip ederdim.

Parayı öderse hemencecik

100 kasa 1000

                         128.10 (hain adam) 1000

      
Parayı ödemezse dava açılacak ordan alırsınız alırsanız bkz: 1yukardaki kayıt.
alamazsanız paracıkları. 128 şüpheli alacağınıza avukatınızın size vereceği belgelerle Karşılık ayırabilirsiniz. karşılık ayırdıktan sonra parayı hiç alamayacağınız ortaya çıkarsa hesabı kapatacaksınız.

umarım aydınlatıcı olmuştur.

Saygılar

Muammer Kayar:
Karşılıksız çek/senetler dava açılsa dahi vergisel anlamda şüpheli alacak sayılamazlar,
ayrılan karşılık da vergi matrahından indirilemez...

Alıntı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Antalya Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

 

SAYI: B.07.4.DEF.0.3 4.18/VUK-323                                                    15.02.2001*001148
KONU:Karşılıksız çekin şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemey eceği hk.

.............. .............. ......

İLGİ: .../.../....... tarihli dilekçeniz.

                       İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin 2000 yılında çekini ödemeyen müşterisini savcılığa verdiği belirtilerek bu durumda tahsil edilemeyen söz konusu alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemey eceği hususu sorulmaktadır.

                       Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ncü maddesinde; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

                       1-Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

                       2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

                       Şüpheli alacak sayılır.

                       Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

                       Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu, karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

                       Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.”hükmü yer almaktadır.

                       Buna göre, bir alacağın şüpheli alacak olarak kabul edilip, karşılık ayrılabilmesi için Vergi Usul Kanununun 323'ncü maddesinde sayılan şartların gerçekleşmiş olması gerekir.

                       Bir alacağın dava safhasında olduğunun kabulü için, mahkemece davaya başlanılmış olması ve alacaklının da davayı ciddiyetle takip etmesi gerekir.

                       Buna göre; tahsil edilemeyen söz konusu alacağınız nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına kanunen imkan bulunmamaktadır.

                       Bilgi edinilmesini rica ederim.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa