ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ

(1/2) > >>

SEV-AL:
Arkadaşlar Merhaba..
 Bir tüzel kişiden olan alacağımız dolayısıyla aynı tüzel kişilik demiryollarından olan alacağını bize temlik etmek istiyor. Alacağın temlikini kanundan okuduğum kadarıyla bilmekle beraber henüz pratiğini yapmadım yani henüz böyle bir olayla karşılaşmadım. Standart bir sözleşmemidir yada farklı düzenlenebilirmi? Karşılaşan arkadaşlarım varsa nelere dikkat etmem gerekir yardımcı olabilirmisini z lütfen..Acil cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler..

Gökhan Alnargun:
merhaba  seval hanım...

alacagın temliki sözleşmesi bir tür alacagı  devretme işlemidir..

alacagın temliki sözleşmesini yapacagınız kurumla imzalanacak sözleşmede 3.tarafa sadece evrakı gönderip bilgilendirmen iz yeterli olacaktır. bu sözleşmede herhangi bir şekil şartı söz konusu degildir.

eger bu sözleşmeyi bir şekil şartına tabi tutmak istiyorsanız  noter aracılıgı ile olabilir ama tavsiye etmedigim bir durum notere yatıracagınız harçlar çok uçuk olur..

aşagıda temlik sözleşmesi örnegi mevcuttur

Alıntı

TEMLİK  SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan Evren mah. o:9 Esenyurt B.çekmece /İstanbul  adresinde mukim Aktif gıda   ile diğer taraftan .S.dere mah.F.çakmak cad.no:37/10-c Esenyurt İSTANBUL adresinde mukim ..K  petrol ürün.san.tic.ltd.şti.aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir temlik sözleşmesi imzalamışlardır.

1-) KISALTMALAR
İş bu sözleşmede
1.   1) ALACAKLI  (  K PETR.ÜRÜN.PAZ.GIDA SAN.TİC.LTD) Kısaca Temlik eden”
1.   2) MÜŞTERİ ( ......Ş PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ     .) firmalardan alıcılar
1.   3) BORÇLU  ( ... GIDA NAK.PETR.ÜRÜN.SAN.VE DIŞ TİC.LTD)Kısaca temellük  eden
olarak anılacaklardır.

Borçlunun Adresi :  EVREN MAH.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU
Temlik eden Borç’ ludan .görüldügünde..ödeme vadeli ....no’ lu.55.526.31TL . tutarında....21..07.2009.....tarihi itibariyle doğmuş fatura bedelinden kaynaklanan alacağının Temlik işlemi kapsamında Temellük Eden’ e  devredilmesine/ temlik edilmesine ilişkin koşulların  düzenlenmesidir.

3-) TEMLİK EDEN’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Temlik Eden ; bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte ikinci maddede belirtilen tutar kadar Borçlu’ dan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini kabul ve taahhüt eder.
3.2) Temlik Eden; temlik konusu alacak, Borçlu tarafından Temellük Eden’ e ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle Borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda kendisine başvurulmasını kabul ve taahhüt eder.
3.3) Temlik Eden; Borçlu’ nun Temellük Eden’ e Borçlar Kanunu’ nun 167. maddesi uyarınca takas dahil herhangi bir defi ileri sürmesi durumunda, Temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temellük Eden’ nin Borçlu’ ya karşı yapacağı her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları’ da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-)  TEMLİK SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN SAKLILIĞI
Temlik Eden ile Temellük Eden arasında daha önce imzalanan ya da imzalanacak olan diğer sözleşme hükümleri saklıdır.

5-) TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

6-) YETKİLİ MAHKEME
Taraflar bu temlik sözleşmesinin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul B.çekmece   mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

7-) İş bu temlik sözleşmesi 21.07.2009 devirli borç bakiyesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

TEMLİK EDEN      BORÇLU/ALACAKLI         TEMELLÜK EDEN

Okay Kır:
noter alacağın temlikine normal sözleşme gibi binde 7,5 damga vergisine tabidir
ayrıca alacağın temlikinin noterden yapıla zorunluluğu yoktur

SEV-AL:
Teşekkür ederim Gökhan Bey ve Okay Bey...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Arkadaşlar taraflar konusunda tereddüt yaşıyorum.temlik eden bize demiryollarındaki alacağını devreden şahıs, temellük eden biz ve müşteri demiryollarımıdır?

Ahmet Serdar Tuncel:
   Merhaba ;  temlik sözleşmesinde taraflar; sizin müşteriniz ile tcdd alacağın size temlik eden tarafdır. Yalnız seval hanım alacağı ödeyecek olan tcdd ile görüşmenizi tavsiye ederim.Çünkü resmi bir kurum , temlik sözleşmesini noter kanalı ile isteyebilir veyahu kendi içinde farklı kuralları vardır.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa